Obiective specifice

O1. Identificarea (semi)automată a spațiilor verzi, clădirilor, culturilor agricole, pădurilor etc. pe bază de date satelitare, precum și a modului lor de utilizare.

Obiectivul specific 1 urmărește culegerea informațiilor satelitare și utilizarea lor în activitățile de cercetare industrială în scopul dezvoltării algoritmilor proprii de procesare a datelor satelitare, care vor fi utilizați în domeniul agriculturii de precizie și al biodiversității – arii protejate și planificare urbană. Acest obiectiv va fi atins prin implementarea Activității 2 – Cercetare industrială în cadrul căreia se vor combina activități de cercetare din domeniul Biodiversității cu activități de cercetare din domeniul agricol și în domeniul algoritmilor. Ne așteptam să atingem următoarele rezultate: imagini satelitare achiziționate și procesate în scopul obținerii unui raport de cercetare în domeniul agricol, unui raport de cercetare în domeniul biodiversității. În baza acestor rezultate vom obține algoritmi informatici care procesează, analizează informațiile satelitare și module software pentru protejarea biodiversității și utilizabile în agricultura de precizie.

O2. Dezvoltarea unei platforme colaborative de procesare automată a datelor satelitare, care va servi și ca baza de instruire și validare a unor ipoteze științifice din mediul universitar.

OS2 va fi atins prin implementarea A3.1, în cadrul căreia rezultatele cercetării vor fi utilizate în scopul dezvoltării unei platforme de prototipare rapidă pentru vizualizarea și procesarea rapidă a datelor satelitare. Platforma de prototipare rapidă va fi utilizată atât de către cercetătorii din universități pentru activitățile de cercetare în domeniul agricol și al biodiversității cât și de companie, în procesul de elaborare de noi algoritmi și validare ipoteze științifice. La atingerea acestui OS vor contribui și implementarea A4 – Inovare IMM și A5 – Activități de punere în producție, prin care vor fi achiziționate servicii de consultanță pentru aplicarea de noi metode de livrare a serviciilor de procesare și furnizare date satelitare, respectiv vor fi achiziționate echipamentele necesare punerii în producție. Compania va urmări realizarea de legături cu alte inițiative la nivel național și european, astfel încât rezultatele proiectului să poată fi exploatate și diseminate la nivel european.

Vor fi avute în vedere proiecte finanțate prin programe ale uniunii europene, în special în cadrul Orizont 2020.

O3. Diseminarea rezultatelor cercetării prin publicarea de articole științifice și participarea la conferințe de specialitate.

Obiectivul specific 3 va fi atins prin implementarea activității de diseminare a rezultatelor dezvoltării experimentale (A3.2), care își propune valorizarea rezultatului proiectului. Acest lucru va fi realizat prin diseminarea rezultatelor în cadrul a 2 conferințe și prin publicarea a 2 articole în publicații de specialitate.

Începe să tastezi termenul de căutare mai sus și apasă Enter pentru a căuta. Apasă ESC pentru a anula.

Înapoi sus