Obiective

Obiectivul general al proiectului consta in dezvoltarea unui produs inovator care, prin utilizarea superioara a imaginilor satelitare pentru identificarea tipurilor de vegetație, a stadiului de evoluție a acesteia, speciilor, modului de utilizare a terenurilor, evoluției construcțiilor si ariilor verzi, permite monitorizare în timp a evoluției zonelor de interes la costuri rezonabile (reduse fața de modelele actuale de monitorizare), beneficiind de disponibilitatea mai multor seturi de imagini aferente fiecărei zone. Produsul va fi utilizat in management urban, precum si in domeniul agriculturii de precizie si cel al protejării biodiversității. Utilizarea datelor satelitare gratuite furnizate de Agenția Spațiala Europeana, corelate cu date comerciale de înalta rezoluție permite o monitorizare eficienta, în concordanța cu strategia Comisiei Europene în domeniul dezvoltării teritoriale, aliniata cu obiectivele observatoarelor teritoriale si asigura o utilizare eficienta a resurselor. Proiectul livrează un produs de tipul ”best-value for money” care se adresează atât autorităților locale, regionale si naționale, cât si organizațiilor neguvernamentale, asociațiilor de fermieri si fermierilor individuali. Produsul se dorește a fi scalabil si customizabil, astfel încât sa poată fi cu ușurință replicat/revândut în statele membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European, cât si în țari terțe.

~

O1. Identificarea (semi)automata a spațiilor verzi, clădirilor, culturilor agricole, pădurilor etc. pe baza de date satelitare, precum si a modului lor de utilizare. Obiectivul specific 1 urmărește culegerea informațiilor satelitare si utilizarea lor in activitățile de cercetare industriala in scopul dezvoltării algoritmilor proprii de procesare a datelor satelitare, care vor fi utilizați in domeniul agriculturii de precizie si al biodiversității – arii protejate si planificare urbana. Acest obiectiv va fi atins prin implementarea Activității 2 – Cercetare industriala in cadrul căreia se vor combina activități de cercetare din domeniul Biodiversității cu activități de cercetare din domeniul agricol si in domeniul algoritmilor. Ne așteptam sa atingem următoarele rezultate: imagini satelitare achiziționate si procesate in scopul obținerii unui raport de cercetare in domeniul agricol, unui raport de cercetare in domeniul biodiversității. In baza acestor rezultate vom obține algoritmi informatici care procesează, analizează informațiile satelitare si module software pentru protejarea biodiversității si utilizabile in agricultura de precizie.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

O2. Dezvoltarea unei platforma colaborative de procesare automata a datelor satelitare, care va servi si ca baza de instruire si validare a unor ipoteze științifice din mediul universitar. OS2 va fi atins prin implementarea A3.1, in cadrul căreia rezultatele cercetării vor fi utilizate in scopul dezvoltării unei platforme de prototipare rapidă pentru vizualizarea si procesarea rapida a datelor satelitare. Platforma de prototipare rapida va fi utilizata atât de către cercetătorii din universități pentru activitățile de cercetare in domeniul agricol si al biodiversității cat si de companie, in procesul de elaborare de noi algoritmi si validare ipoteze științifice. La atingerea acestui OS vor contribui si implementarea A4 – Inovare IMM si A5 – Activități de punere in producție, prin care vor fi achiziționate servicii de consultanta pentru aplicarea de noi metode de livrare a serviciilor de procesare si furnizare date satelitare, respectiv vor fi achiziționate echipamentele necesare punerii in producție. Compania va urmări realizarea de legături cu alte inițiative la nivel național si european, astfel încât rezultatele proiectului sa poată fi exploatate si diseminate la nivel european.

Vor fi avute în vedere proiecte finanțate prin programe ale uniunii europene, in special in cadrul Orizont 2020.

Rezultatele așteptate: o platforma de prototipare rapidă, un pachet de servicii de inovare in IMM si echipamente necesare punerii in producție.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

O3. Diseminarea rezultatelor cercetării prin publicarea de articole științifice si participarea la conferințe de specialitate. Obiectivul specific 3 va fi atins prin implementarea activitatii de diseminare a rezultatelor dezvoltarii experimentale (A3.2), care isi propune valorizarea rezultatului proiectului. Acest lucru va fi realizat prin diseminarea rezultatelor in cadrul a 2 conferințe si prin publicarea a 2 articole in publicații de specialitate.

Începe să tastezi termenul de căutare mai sus și apasă Enter pentru a căuta. Apasă ESC pentru a anula.

Înapoi sus