Parteneri

Lider - Indeco Soft

Indeco Soft este un important dezvoltator și implementator de soluții eGovernment, eBusiness și Content Management din România.
Cu perseverență și dăruire, Indeco Soft a devenit partenerul a peste 1000 de instituții publice incluzând consilii județene, primării de municipii, agenții naționale, orașe, comune și alte unități bugetare, în timp ce peste 100 de firme private au optat pentru soluția noastră de eBusiness.
Experiența de peste 20 ani în managementul unor proiecte complexe de gestiune integrată a proceselor de business din instituții guvernamentale și private este garanția plusvalorii, calității și creșterii de performanță pe care produsele și serviciile Indeco Soft le aduc activităților operaționale și manageriale.
Proiectele Indeco Soft sunt interconectate și urmăresc să ofere valoare adăugată ridicată clienților din sectorul public, integrând inovația, cercetarea și știința datelor și vizând transformarea digitală a orașelor și sprijinirea eforturilor lor bazate pe durabilitate pentru a deveni orașe inteligente.
Ca parte a strategiei de implementare a proiectului GREENTOP – Gamification of cRowdcomputing to Enhance Earth Observation Data Processing (finanțat prin Horizon 2020 SME Instrument), proiectul GREENTOP - Agro-Biodiversity vizează utilizarea algoritmilor de inteligență artificială pentru a îmbunătăți utilizarea datelor de observare a Pământului pentru monitorizarea agriculturii și a biodiversității. Conceput pentru managementul urban, agricultură eficientă și protecția biodiversității, produsul folosește imagini gratuite și comerciale pentru a sprijini strategiile de dezvoltare teritorială la nivel european și local. Proiectul oferă un serviciu de cel mai bun raport calitate/preț pentru autoritățile și organizațiile implicate în agricultură, management urban și protecția siturilor naturale, prin identificarea și clasificarea speciilor, utilizarea terenului și conformitatea cu reglementările aplicabile.
În cadrul proiectului GREENTOP - Agro-Biodiversity, Indeco Soft asigură managementul de proiect și desfășoară activități de cercetare industrială în domeniile vizate (agricultură, biodiversitate, algoritmi software), de dezvoltare a componentelor de procesare automată a datelor, precum și activități de dezvoltare experimentală a unei platforme de prototipare rapidă pentru vizualizarea și procesarea rapidă a datelor satelitare pentru facilitarea proceselor de cercetare industrială și validare a rezultatelor cercetării. Totodată, în cadrul proiectului se va urmări inovarea de proces și organizațională pentru aplicarea unor metode noi de livrare a serviciilor de procesare și furnizare a datelor satelitare.

Partener 1 - Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca

Strategia de cercetare a Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca este elaborată pe baza planului managerial al Rectorului pentru perioada 2020-2024 și urmează îndeaproape dezideratele strategiei naționale pentru cercetare, dezvoltare și inovare având în vedere prevederile Strategiei Europene de Cercetare.
Activitatea de cercetare științifică a USAMV Cluj-Napoca acoperă cele trei componente ale activității de cercetare-dezvoltare-inovare:
(1) cercetarea fundamentală și aplicativă,
(2) dezvoltarea experimentală (produse, servicii, tehnologii inovative) și
(3) inovarea (transferul în mediul socio-economic a serviciilor, produselor, tehnologiilor inovative).
În cadrul proiectului GREENTOP - Agro-Biodiversity, USAMV Cluj-Napoca va contribui cu know-how și activități de cercetare pentru identificarea principalelor caracteristici ale speciilor de vegetație, perioadelor de evoluție, nivelurilor de pigmenți, gradul normal (mediu) de evoluție a fiecărei specii, pentru a constitui o bază de date cu informații necesare pentru identificarea unor algoritmi de diferențiere între specii. Experții vor utiliza platforma de prototipare dezvoltată de Indeco Soft pentru corelarea diferențelor evolutive ale diverselor specii și informațiile calculabile prin algoritmi informatici în baza datelor satelitare. Punctul de pornire îl constituie benzile de culoare și algoritmii existenți, coroborate cu cercetarea în teren.

Partener 2 - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, universitate de cercetare avansată și educație conform Ordinului Ministerului Educației Naționale nr. 5262 din 5 septembrie 2011, este astăzi una dintre instituțiile de învățământ superior cu tradiție, recunoscută național și internațional. Universitatea are drept obiective implicarea în cercetarea științifică avansată, producerea de rezultate științifice remarcabile, abordarea unor subiecte interdisciplinare și multidisciplinare, integrarea prin rezultatele cercetării în schimbul de valori național și internațional, creșterea vizibilității naționale și internaționale, dar și atragerea și crearea unei resurse umane înalt calificate.
În cadrul proiectului GREENTOP - Agro-Biodiversity, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca desfășoară cercetare care vizează identificarea ritmului de dezvoltare a principalelor specii vizate, măsurarea valorilor indicilor specifici (umiditate, vegetație, carotene/clorofilă, culoare verde, culoare roșu, infraroșu), identificarea diferențiatorilor în diferite perioade ale anului, elaborarea algoritmilor de procesare automată a datelor satelitare și de identificare automată, validarea algoritmilor prin măsurători și vizite în teren.

Începe să tastezi termenul de căutare mai sus și apasă Enter pentru a căuta. Apasă ESC pentru a anula.

Înapoi sus