Rezultate așteptate

1. Necesar de imagini satelitare (perioade, zone exacte).

Rezultatul va fi obținut prin implementarea A2.1 și contribuie la atingerea OS1 . Indicatori: Număr de societăți care beneficiază de sprijin pentru introducerea de noi produse pe piață.

2. 6 echipamente achiziționate.

Rezultatul va fi obținut prin implementarea A2.2 și contribuie la atingerea OS1 . Indicatori: Număr de societăți care beneficiază de sprijin pentru introducerea de noi produse pe piață.

3. Imagini satelitare achiziționate.

Rezultatul va fi obținut prin implementarea A2.3 și contribuie la atingerea OS1.Indicatori: Număr de societăți care beneficiază de sprijin pentru introducerea de noi produse pe piață.

4. 1 Raport de cercetare care răspunde la următoarele obiective:

• Algoritmi pentru identificarea tipurilor de vegetație;
• Algoritmi pentru diferențierea tipurilor de culturi agricole;
• Algoritmi pentru identificarea momentului optim pentru irigare, fertilizare și recoltare;
• Algoritmi pentru identificarea evoluției atipice a unor culturi agricole.
Rezultatul va fi obținut prin implementarea A2.4 și contribuie la atingerea OS1. Indicatori la care contribuie: Investiții private combinate cu sprijinul public pentru proiecte de inovare sau de C&D.

5. 1 Raport de cercetare:

• Algoritmi pentru identificarea ritmului de dezvoltare a principalelor specii din zona aleasă pentru cercetare;
• Analiză valorilor indicatorilor specifici și identificarea diferențiatorilor între specii, în funcție de perioada anului;
• Elaborarea funcțiilor matematice (algoritmilor) de procesare a datelor satelitare;
• Validarea rezultatelor și algoritmilor în baza verificărilor în teren.
Rezultatul va fi obținut prin implementarea A2.5 și contribuie la atingerea OS1. Indicatori la care contribuie: Investiții private combinate cu sprijinul public pentru proiecte de inovare sau de C&D.

6. Algoritmi IT de procesare a datelor satelitare – Algoritmi informatici care procesează, analizează informațiile satelitare în baza rezultatelor de la subactivitățile precedente.

Rezultatul va fi obținut prin implementarea A2.6 și contribuie la atingerea OS1. Indicatori la care contribuie: Investiții private combinate cu sprijinul public pentru proiecte de inovare sau de C&D, Număr de noi cercetători în entitatea care beneficiază de sprijin.

7. Module software pentru protejarea biodiversității și agricultură de precizie.

Rezultatul va fi obținut prin implementarea A2.7 și contribuie la atingerea OS1. Indicatori la care contribuie: Investiții private combinate cu sprijinul public pentru proiecte de inovare sau de C&D, Număr de societăți care beneficiază de sprijin pentru introducerea de noi produse pe piață.

8. 1 Platforma de prototipare rapidă.

Rezultatul va fi obținut prin implementarea A3.1 și contribuie la atingerea OS2. Indicatori la care contribuie: Număr de societăți sprijinite, Număr de contracte rezultate din proiect, Locuri de muncă nou create, altele decât pentru cercetători, în entitatea sprijinită, Număr de produse noi introduse pe piață, Număr propuneri de proiecte depuse pentru Orizont 2020.

9. 1 pachet de servicii inovare IMM recepționat.

Rezultatul va fi obținut prin implementarea A4.1 și contribuie la atingerea OS2. Indicatori la care contribuie: Număr de societăți sprijinite, Număr de contracte rezultate din proiect, Locuri de muncă nou create, altele decât pentru cercetători, în entitatea sprijinită, Număr de produse noi introduse pe piață, Număr propuneri de proiecte depuse pentru Orizont 2020.

10. Investiții inițiale pentru punere în producție: 4 echipamente, din care 2 laptopuri, 1 stație grafică și 1 GPS agricol.

Rezultatul va fi obținut prin implementarea A5.1 și contribuie la atingerea OS2. Indicatori la care contribuie: Număr de societăți sprijinite, Număr de contracte rezultate din proiect, Locuri de muncă nou create, altele decât pentru cercetători, în entitatea sprijinită, Număr de produse noi introduse pe piață, Număr propuneri de proiecte depuse pentru Orizont 2020.

11. 1 pachet servicii informare și publicitate recepționat.

Rezultatul va fi obținut prin implementarea A6.1 și contribuie la atingerea obiectivului general al proiectului, OS1, OS2 și OS3. Indicatori la care contribuie: Număr de noi cercetători în entitatea care beneficiază de sprijin, Investiții private combinate cu sprijinul public pentru proiecte de inovare sau de C&D, Număr de societăți care beneficiază de sprijin pentru introducerea de noi produse pe piață, Număr de societăți sprijinite, Număr de contracte rezultate din proiect, Locuri de muncă nou create, altele decât pentru cercetători, în entitatea sprijinită, Număr de produse noi introduse pe piață, Număr propuneri de proiecte depuse pentru Orizont 2020, Publicații științifice rezultate din proiect.

12. 2 conferințe pentru diseminarea rezultatelor și 2 articole publicate.

Rezultatul va fi obținut prin implementarea A3.2 și contribuie la atingerea OS3. Indicatori la care contribuie: Publicații științifice rezultate din proiect.

13. 1 audit financiar realizat.

Rezultatul va fi obținut prin implementarea A7.1 și contribuie la atingerea obiectivului general al proiectului, OS1,OS2 și OS3. Indicatori la care contribuie: Număr de noi cercetători în entitatea care beneficiază de sprijin, Investiții private combinate cu sprijinul public pentru proiecte de inovare sau de C&D, Număr de societăți care beneficiază de sprijin pentru introducerea de noi produse pe piață, Număr de societăți sprijinite, Număr de contracte rezultate din proiect, Locuri de muncă nou create, altele decât pentru cercetători, în entitatea sprijinită, Număr de produse noi introduse pe piață, Număr propuneri de proiecte depuse pentru Orizont 2020, Publicații științifice rezultate din proiect.

Începe să tastezi termenul de căutare mai sus și apasă Enter pentru a căuta. Apasă ESC pentru a anula.

Înapoi sus