Rezultate așteptate

Necesar de imagini satelitare (perioade, zone exacte). Rezultatul va fi obtinut prin implementarea A2.1 si contribuie la atingereaOS1 . Indicatori: Numar de societati care beneficiaza de sprijin pentru introducerea de noi produse pe piata.2.11 echipamente achizitionate. Rezultatul va fi obtinut prin implementarea A2.2 si contribuie la atingerea OS1 . Indicatori: Numarde societati care beneficiaza de sprijin pentru introducerea de noi produse pe piata.3.Imagini satelitare achizitionate. Rezultatul va fi obtinut prin implementarea A2.3 si contribuie la atingerea OS1.Indicatori: Numarde societati care beneficiaza de sprijin pentru introducerea de noi produse pe piata.4.1 Raport de cercetare care răspunde la următoarele obiective:•Algoritmi pentru identificarea tipurilor de vegetaţie•Algoritmi pentru diferenţierea tipurilor de culturi agricole•Algoritmi pentru identificarea momentului optim pentru irigare, fertilizare şi recoltare•Algoritmi pentru identificarea evoluţiei atipice a unor culturi agricoleRezultatul va fi obtinut prin implementarea A2.4 si contribuie la atingerea OS1. Indicatori la care contribuie: Investitii privatecombinate cu sprijinul public pentru proiecte de inovare sau de C&D5.1 Raport de cercetare•Algoritmi pentru identificarea ritmului de dezvoltare a principalelor specii din zona aleasă pentru cercetare•Analiza valorilor indicatorilor specifici şi identificarea diferenţiatorilor între specii, în funcţie de perioada anului•Elaborarea funcţiilor matematice (algoritmilor) de procesare a datelor satelitare•Validarea rezultatelor şi algoritmilor în baza verificărilor în teren.Rezultatul va fi obtinut prin implementarea A2.5 si contribuie la atingerea OS1. Indicatori la care contribuie: Investitii privatecombinate cu sprijinul public pentru proiecte de inovare sau de C&D6.Algoritmi IT de procesare a datelor satelitare – Algoritmi informatici care procesează, analizează informaţiile satelitare în bazarezultatelor de la subactivitatile precedente.Rezultatul va fi obtinut prin implementarea A2.6 si contribuie la atingerea OS1. Indicatori la care contribuie: Investitii privatecombinate cu sprijinul public pentru proiecte de inovare sau de C&D, Numar de noi cercetatori in entitatea care beneficiaza desprijin7.Module software pentru protejarea biodiversităţii şi agricultura de precizie .Rezultatul va fi obtinut prin implementarea A2.7 si contribuie la atingerea OS1. Indicatori la care contribuie: Investitii privatecombinate cu sprijinul public pentru proiecte de inovare sau de C&D, Numar de societati care beneficiaza de sprijin pentruintroducerea de noi produse pe piata.8.1 Platformă de prototipare rapidă.Rezultatul va fi obtinut prin implementarea A3.1 si contribuie la atingerea OS2. Indicatori la care contribuie: Numar de societatisprijinite, Numar de contracte rezultate din proiect, Locuri de munca nou create, altele decat pentru cercetatori, in entitateasprijinita, Numar de produse noi introduse pe piata, Numar propuneri de proiecte depuse pentru Orizont 2020.9.1 pachet de servicii inovare IMM receptionat.Rezultatul va fi obtinut prin implementarea A4.1 si contribuie la atingerea OS2. Indicatori la care contribuie: Numar de societatisprijinite, Numar de contracte rezultate din proiect, Locuri de munca nou create, altele decat pentru cercetatori, in entitateasprijinita, Numar de produse noi introduse pe piata, Numar propuneri de proiecte depuse pentru Orizont 2020.10.Investitii initiale pentru punere in productie: 4 echipamente, din care 2 statii grafice si 2 laptopuri.Rezultatul va fi obtinut prin implementarea A5.1 si contribuie la atingerea OS2. Indicatori la care contribuie: Numar de societatisprijinite, Numar de contracte rezultate din proiect, Locuri de munca nou create, altele decat pentru cercetatori, in entitateasprijinita, Numar de produse noi introduse pe piata, Numar propuneri de proiecte depuse pentru Orizont 2020.11.1 pachet servicii informare si publicitate receptionat.Rezultatul va fi obtinut prin implementarea A6.1 si contribuie la atingerea obiectivului general al proiectului, OS1,OS2 si OS3.Indicatori la care contribuie: Numar de noi cercetatori in entitatea care beneficiaza de sprijin, Investitii private combinate cusprijinul public pentru proiecte de inovare sau de C&D, Numar de societati care beneficiaza de sprijin pentru introducerea de noiproduse pe piata, Numar de societati sprijinite, Numar de contracte rezultate din proiect, Locuri de munca nou create, alteledecat pentru cercetatori, in entitatea sprijinita, Numar de produse noi introduse pe piata, Numar propuneri de proiecte depusepentru Orizont 2020, Publicatii stiintifice rezultate din proiect14712.2 conferinte pentru diseminarea rezultatelor si 2 articole publicate.Rezultatul va fi obtinut prin implementarea A3.2 si contribuie la atingerea OS3. Indicatori la care contribuie: Publicatii stiintificerezultate din proiect.13.1 audit financiar realizat.Rezultatul va fi obtinut prin implementarea A7.1 si contribuie la atingerea obiectivului general al proiectului, OS1,OS2 si OS3.Indicatori la care contribuie: Numar de noi cercetatori in entitatea care beneficiaza de sprijin, Investitii private combinate cusprijinul public pentru proiecte de inovare sau de C&D, Numar de societati care beneficiaza de sprijin pentru introducerea de noiproduse pe piata, Numar de societati sprijinite, Numar de contracte rezultate din proiect, Locuri de munca nou create, alteledecat pentru cercetatori, in entitatea sprijinita, Numar de produse noi introduse pe piata, Numar propuneri de proiecte depusepentru Orizont 2020, Publicatii stiintifice rezultate din proiect

Începe să tastezi termenul de căutare mai sus și apasă Enter pentru a căuta. Apasă ESC pentru a anula.

Înapoi sus