Noutăți și evenimente

Indeco Soft SRL, în parteneriat cu Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca și Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca derulează, în perioada octombrie 2021-decembrie 2023 proiectul „GREENTOP – Agro-Biodiversity”, SMIS 121447, proiect cofinanțat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, operațiunea Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institute de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere.

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea unui produs inovator care, prin utilizarea superioară a imaginilor satelitare pentru identificarea tipurilor de vegetație, a stadiului de evoluție a acesteia, speciilor, modului de utilizare a terenurilor, evoluției construcțiilor și ariilor verzi, permite monitorizare în timp a evoluției zonelor de interes la costuri rezonabile (reduse față de modelele actuale de monitorizare), beneficiind de disponibilitatea mai multor seturi de imagini aferente fiecărei zone. Produsul va fi utilizat în management urban, precum și în domeniul agriculturii de precizie și cel al protejării biodiversității. Utilizarea datelor satelitare gratuite furnizate de Agenția Spațială Europeană, corelate cu date comerciale de înaltă rezoluție, permite o monitorizare eficientă, în concordanță cu strategia Comisiei Europene în domeniul dezvoltării teritoriale, aliniată cu obiectivele observatoarelor teritoriale și asigură o utilizare eficientă a resurselor. Proiectul livrează un produs de tipul ”best-value for money” care se adresează atât autorităților locale, regionale și naționale, cât și organizațiilor neguvernamentale, asociațiilor de fermieri și fermierilor individuali. Produsul se dorește a fi scalabil și customizabil, astfel încât să poată fi cu ușurință replicat/revândut în statele membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European, cât și în țări terțe.

Principalele rezultate așteptate sunt:

  • 2 rapoarte de cercetare
  • Algoritmi IT de procesare a datelor satelitare
  • Module software pentru protejarea biodiversității și agricultură de precizie
  • Platformă de prototipare rapidă

Valoarea proiectului este de 5.618.899,38 lei (valoarea totală) din care: 4.272.069,04 lei finanțare nerambursabilă și 1.084.401,57 lei cofinanțare.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Manager Proiect, Adrian Iuliu Moldovan, greentop@indecosoft.ro, +4 0725100702

Comunicat presa lansare Greentop Agrobiodiversity

Începe să tastezi termenul de căutare mai sus și apasă Enter pentru a căuta. Apasă ESC pentru a anula.

Înapoi sus