About the project

GREENTOP AGROBIODIVERSITY

Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Solicitant : S.C. Indeco Soft S.R.L.
Finanțator : Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020
Axa prioritara 2 : Tehnologia Informației si Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă
Acțiunea 2.1.1 :
Obiectiv specific 2.2 :

Contact

În cadrul acestui proiect, persoana de contact este: Bogdan Ștețcu, Manager de Proiect, telefon +40 746 258 527, e-mail: projects@indecosoft.ro

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm sa vizitați www.fonduri-ue.ro

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top